Veus testimonials des dels arxiprestats de Sant Vicenç dels Horts i Garraf.

»Són estranyes les circumstàncies  que estem vivint en aquest temps de coronavirus, que ens porten a reflexionar sobre la futilesa de moltes de les coses materials que ens envolten, però el que esta passant, també ens ha ajudat a donar mes força al nostre esperit cristià, a reforçar la nostre fe, l’esperança i la confiança amb Déu.

Hem pogut seguir des del confinament, les diferents celebracions a través de les xarxes socials,  les misses i missatges del Papa,  dels nostres bisbes i dels preveres i mantenir el contacte amb altres creients, i entre els diferents grups pastorals de les nostres parròquies. Les xarxes socials han sigut, en aquests moments de dificultat, de gran ajuda.

Resar per totes les persones que sofreixen les conseqüències i patiments que ha comportat aquesta malaltia es un acte de fe i un consol. De ben segur, que es un moment en el qual hem de resar i molt.

Salvador Baqués – Arxiprestat de Sant Vicenç dels Horts


»Són temps difícils per a tothom, també per nosaltres els creients, ho són.

Jo puc explicar que el mossèn, per mitjà dels grups de whatApp, de l’estudi bíblic, ens manté en comunitat enviant-nos la missa diària, comentaris cristians i tots els escrits possibles perquè ens sentim units com sempre en la fe.

També el grup de catequistes i el grup del Consell Pastoral Diocesà ens comuniquen pel mateix mitjà i així podem sentir-nos units espiritualment i fer una comunitat virtual.

Aquest mitjà ha estat clau per aquesta comunió i no sentir la solitud forçada d’aquest dies d’obscuritat que estem vivint. La Setmana Santa ha estat especial però amb plenitud de comunió en Crist.

Bona Pasqua!!! I Que aquesta experiència forçada en faci a tots plens espiritualment.

Que Déu Nostre Senyor aculli en la Pau eterna tots els qui ens han deixat.

Maria del Mar Escoda – Arxiprestat del Garraf