Skip to content

Vicaria Judicial - Tribunal Eclesiàstic

En cada diòcesi, el jutge de primera instància és el bisbe diocesà, que pot exercir aquesta potestat en primera persona o, habitualment, mitjançant altres persones.

De fet, el bisbe nomena un vicari judicial i altres jutges diocesans que amb potestat ordinària judiquen normalment les causes judicials que arriben al tribunal eclesiàstic. 
Les funcions del vicari judicial són vàries però majoritàriament es donen en el camp dels processos judicials de nul·litat de matrimoni.

Vicari judicial:

Mn. Francisco Javier Sánchez Soto

Correu Electrònic:

Al Tribunal li correspon judicar les reclamacions presentades per qualsevol persona de la diòcesi, quan aquests considerin que lesionats els seus drets eclesiàstics.

Està format per:

  • Vicari Judicial: Mn. Francisco Javier Sánchez Soto.
  • Promotor de Justícia i Defensor del Vincle: Mn. Rafael Sánchez Núñez, DP.
  • Jutge diocesà:  Mn. Joan Lázaro Padrós.
  • Jutge diocesà adjunt: Mn. Daniel Rieger Contreras.
  • Notari-secretari: Mn Joan Lluís Salas Valle, DP.

Tribunal Eclesiàstic

dimecres, dijous i divendres, de 10.00h a 13.00h

Correu Electrònic:

tribunaleclesiastic@bisbatsantfeliu.cat

Reglament Tribunal Eclesiàstic