Skip to content

Vicaria General

El vicari general, juntament amb els vicaris episcopals, són els primers cooperadors del bisbe. Així doncs, l’ajuden principalment en les qüestions d’àmbit diocesà, en aquelles que s’han de tramitar a la cúria i en les activitats dels organismes pastorals diocesans.

El vicari general també té la responsabilitat dels assumptes matrimonials jurídics no judicials que es tramiten a la secció de Secretaria General d’assumptes matrimonials administratius, sobretot pel que fa a la concessió de llicències i dispenses per a contraure matrimoni.

El vicari general és Mn. Josep Maria Domingo, nomenat per a aquest servei pel bisbe Agustí Cortés el 9 de març de 2017.

Vicari general:  Mn. Josep Maria Domingo Ferrerons

e-mail: vicarigeneral@bisbatsantfeliu.cat

Horari d’atenció: dimarts i divendres matins (avisant prèviament)

Vegeu Estatut de Cúria, pàg 19

Per atendre els tràmits de documentació matrimonial i d’altres sagraments.

Notaria:
Mn. Joan Manel Serra Oller, notari-secretari
Mn. Mario Pardo Hernansanz, notari-secretari adjunt
Mn. Joan Lluís Salas Valle, DP, notari-secretari adjunt

e-mail: notaria@bisbatsantfeliu.cat

Horari per al públic:
de dilluns a divendres, de 10.30 a 13.30 h