Els preveres i diaques del bisbat de Sant Feliu de Llobregat han participat en les XIX JORNADES DIOCESANES DE FORMACIÓ I ESPIRITUALITAT que, un any més, han tingut al Monestir de Montserrat. Durant els dies 19, 20 i 21 de febrer passat s’ha aprofundit el sentit pastoral i ministerial del lema diocesà d’enguany, SOM CRIDATS. CRIDATS A SER POBLE.

El primer dia el prior de Montserrat, el P. Bernat Juliol, va predicar una meditació per una estona de recés espiritual. El monjo benedictí va presentar la figura de sant Pau com aquell que va ser transformat per la trobada amb Jesús, va concretar la necessitat que el prevere o diaca sigui el lloc on tothom pugui trobar el Crist. Exemples i testimonis de la proximitat del Senyor. Segons el P. Juliol “s’ha de fer notar la conveniència de transmetre el missatge amb alegria i compassió tot transparentant l’amor de Déu en la reconciliació. Els textos de Sant Pau també van ser un gran ensenyament perquè es pugui ajudar a discernir aquells que vulguin respondre les grans qüestions pendents en la seva vida”.

Al vespre, va ser ocasió de dialogar amb el bisbe Agustí i contrastar les dificultats i els grans reptes de la situació de l’Església actual com a instrument de presentar el Crist com a novetat transformadora.

L’endemà, dimarts 20 de febrer, va ser Joan Enric Vives Sicília, arquebisbe d’Urgell i Copríncep d’Andorra, el que va recollir en els ensenyaments del papa Francesc les dues propostes que són molt pertinents per a la vida i el ministeri del capellà: cal que faci un canvi de mentalitat per sortir en missió, no tant esperar que la gent vingui, i un canvi en el sentit del testimoniatge, no convèncer per imposició sinó aplegar nous membres per a les comunitats cristianes per atracció.

L’arquebisbe Joan Enric Vives va tornar a recordar que el pastor és el que ha d’anar a vegades al davant, alguns cops al darrere, i molt sovint al mig, entremig del ramat.

Després va proposar una mena d’examen de consciència de sis punts per exercir el ministeri pastoral:

1. Un treball més pastoral i no tant administratiu.

2. Una actitud més proactiva que reactiva, buscant el bé dels fidels.

3. Que els fidels laics prenguin el compromís de ser missioners.

4. Un veritable criteri de discerniment pastoral tenint en compte les diverses institucions de Consell de la diòcesi. La famosa sinodalitat.

5. Una actitud del prevere o diaca que doni suport i promogui la missió dels fidels.

6. Afavorir el sentiment de pertinença a l’Església.

Tot això concretat en ser persones del diàleg i la misericòrdia.

Aquestes lliçons de vida teòriques les va concretar l’arquebisbe Joan Enric en la conversa sincera que oferir, als preveres i diaques, l’endemà, és a dir, el dimecres 21 de febrer.

No hi va faltar en les Jornades, el diàleg amb el P. Abat de Montserrat, Manel Gasch, que va informar del mil·lenari del Monestir que es començarà a commemorar a partir del 8 de desembre i durant tot l’any 2025.

Les Jornades han permès sobretot mantenir la convivència fraterna entre el clergat i renovar la comunió amb el bisbe, pastor i mestre; així mateix, poder gaudir assaborint la litúrgia benedictina del monestir de Montserrat.

Et recomanem