Quatre anys després de la creació del Servei d’atenció a les víctimes d’abusos, al Bisbat de Sant Feliu de Llobregat s’aproven dos importants documents: el Protocol marc per a la prevenció en cas d’abusos a menors i equiparables legalment i el Manual de bones pràctiques

En la línia de tolerància zero que expressa el papa Francesc, continuem seguint les indicacions i protocols del Vaticà i la CEE, encara que els adaptem a les circumstancies que podem trobar a la nostra realitat diocesana.  

Aquestes eines aniran acompanyades d’un plantejament informatiu i formatiu a tota la diòcesi, a fi de créixer en totes les instàncies de la diòcesi en la consciència d’actuar sempre cercant el benestar dels menors i les persones vulnerables i un entorn segur per a totes les persones.

Per això, en les habituals reunions de final de curs que tenen lloc durant el mes de juny de diversos organismes eclesials -com ara el Consell Presbiteral, Consell Pastoral Diocesà, arxiprestes, delegats diocesans, etc.- hi haurà l’ocasió d’informar d’aquest nous instruments dels quals s’ha dotat la diòcesi.

La reunió final de curs de preveres i diaques tindrà també un accent formatiu sobre aquesta temàtica. Serà dimarts 13 de juny, en sessió matinal, a la Casa de l’Església, i hi participaran també a la sessió formativa els treballadors de la Cúria diocesana. Els ponents seran els membres del Servei d’atenció a les víctimes  d’abusos: Mn. Josep Maria Domingo, coordinador; Sra. Matilde Gala, advocada i Sra. Laura Giménez, psicòloga.

Et recomenem