Acaba d’aparèixer el treball biogràfic sobre el Pare Oriol M. Diví, monjo de Monserrat, escrit per Pere Maragall Mira i Josep Lluís Albajar i Rovira i editat per Publicacions Abadia de Montserrat.

Pere Diví i Coll nasqué el 12 de febrer de 1924 a Esplugues de Llobregat. Com a artista gravador xilògraf va ser conegut arreu del món, però la seva profunditat espiritual passà més discreta i desapercebuda. I tanmateix la seva irradiació traspassà els murs del monestir, i arribà a moltes persones de molts àmbits diferents.

Aquest llibre ens ofereix una mostra important dels seus escrits inèdits, de tal manera que podem dir que és una “autobiografia”: records d’infantesa, escrits de la seva ordenació sacerdotal, sotsdiaconat i diaconat, viatges, estada a Tantur (Palestina), cartes, poesies i un llarg etcètera.

La seva profunditat espiritual, que trobà un dels seus referents en Sant Silouà del Mont Athos (1866-1938), ajudà en la vida de pregària a persones de procedència ben diversa.

El llibre dedica un capítol important a la seva dedicació al dibuix i el gravat xilogràfic, que dona fe de la seva excel·lència com a artista gravador, potser l’últim gran xilògraf al nostre país.

El P. Oriol Diví mai va deixar de recordar el seus orígens en el si d’una família cristiana d’Esplugues de Llobregat, quan el poble era encara una vila eminentment agrícola, i on ell vivia al compàs de les estacions de l’any.

Lectura recomanada per a tots els qui estimen la pregària, aprecien “l’ora et labora” benedictins, i tenen devoció a la Mare de Déu de Montserrat.

Et recomanem