Va tenir lloc ahir dimarts, 16 de febrer. En l’era a.C. (abans de la Covid-19), el clergat diocesà solia reunir-se mensualment, bé per vicaries o bé de tot el territori diocesà, en un espai de formació i comunió eclesial. Les circumstàncies de la pandèmia han obligat a trencar aquest ritme, en alguns moments, amb restriccions molt fortes i en altres, amb una certa flexibilitat, que permetia petites reunions presencials. A la recerca de noves formes per continuar disposant d’aquests espais de comunió i de formació del presbiteri diocesà, ja es va realitzar el recés d’Advent telemàtic, el passat dia 1 de desembre, a través de la plataforma Teams. A les portes de la Quaresma, ahir dimarts 16 de febrer es va realitzar una nova trobada telemàtica de preveres i diaques. Va iniciar amb la pregària de l’hora menor de Tèrcia i el punt fort va ser la breu ponència de Mn. Norbert Miracle, vicesecretari de la CET, titulada “Orientacions pastorals a partir del document dels bisbes de la Tarraconense Esperit, cap on guies les nostres Esglésies?”, amb la qual posava de relleu els principals continguts d’aquest document que els bisbes han redactat amb motiu de la cloenda del 25è aniversari del Concili Provincial Tarraconense. Per completar la reunió, el vicari general, Mn. Josep Maria Domingo, va fer present algunes informacions diocesanes, relatives a nous nomenaments, a l’estat de salut del presbiteri, properes reunions d’arxiprestos i del Consell Presbiteral. També se’ls va facilitar als mossens una sèrie de material per poder realitzar de manera coordinada a cada arxiprestat un recés de quaresma.