La trobada mensual habitual dels preveres i diaques de la diòcesi ha pres l’accent de recés en aquest mes de desembre: Dimarts 14 de desembre, van ser convocats a la Residència Mare Ràfols, de Vilafranca del Penedès, on van poder escoltar la meditació de Mn. Salvador Bacardit, rector del Seminari Conciliar de Barcelona, sobre “La conversió personal del ministre ordenat en aquest Advent”. Prenent com a text central l’evangeli dels deixebles d’Emmaus, es va aprofundir en la realitat del camí amb Jesús per descobrir-lo present a la pròpia vida. Va ser també moment per a compartir diverses notícies de la vida de la diòcesi en aquest temps.