El diumenge 5 de maig passat, al castell de Subirats (Alt Penedès), pertanyent a la parròquia de Sant Pere, va tenir lloc la Trobada Pasqual de la Vicaria Penedès-Anoia -Garraf.

Més de dues-centes persones van compartir l’Eucaristia presidida pel bisbe de la nostra diòcesi, Agustí Cortés, en un entorn de vinyes i amb la muntanya de Montserrat de fons.

Tres grups rotatius van participar en l’exposició dels temes següents: la col·laboració de persones laiques en diferents parròquies, la història del Castell de Subirats i la informació sobre els afers i contingut de Catalonia Sacra. Es va convidar a tots els participants a la descoberta del patrimoni religiós de Catalunya a través de Catalonia Sacra.

La trobada es va cloure amb un refrigeri que servir per enfortir els llaços d’amistat dels diferents membres de la vicaria.

Et recomanem