Dissabte 3 de juliol es va celebrar a la Casa de l’Església una matinal de grups d’adults de la diòcesi, amb l’objectiu de continuar ajudant-nos a fer camí en els diversos grups arreu del territori diocesà.
Vam comptar amb la ponència-testimoni de la Maria Mercè Sardà, laica tarragonina per ajudar-nos en aquesta formació. Ens va fer una breu radiografia del món actual i de l’Església i ens va suggerir alguns valors i contravalors i uns criteris d’actuació que van donar peu a una estona de treball de grups.
La trobada, que va constatar la conveniència i l’alegria de viure la fe de l’Església en el marc d’un grup, es va cloure amb unes paraules d’encoratjament del bisbe Agustí i una pregària d’enviament.