Aixeca’t i posa’t en camí

Aquest any celebrem el Dia del Seminari amb el lema: Aixeca’t i posa’t en camí.

Tota l’Església és convidada avui a aixecar-se i posar-se en camí, també pel que fa a les vocacions sacerdotals. Tots els batejats som cridats a comprometre’ns en el treball i en la pregària perquè «l’amo dels sembrats hi enviï més segadors» (Mt 9,38).

Les vocacions al ministeri ordenat són responsabilitat de tots. Tant és així que una comunitat viva, ben arrelada en Jesucrist i caminant a la llum del seu Evangeli, és la millor terra perquè hi puguin germinar els futurs preveres. Les vocacions es desvetllen, s’acompanyen i es discerneixen en el sí de les comunitats cristianes. D’aquí la importància de prendre’n consciència i d’aixecar-nos. Ens aixequem i posem en camí?

A més de l’acompanyament, és fonamental la implicació del Poble de Déu amb el testimoni i  la pregària. Per això, els seminaristes del Seminari Conciliar de Barcelona, on es preparen al sacerdoci els seminaristes de Sant Feliu de Llobregat i Barcelona, ens conviden a la Pregària Vocacional el proper divendres 17 de març a las 19 h. Serà una pregària vocacional especial a la capella del Seminari Conciliar i amb el testimoni d’un dels seminaristes.

Vegeu els materials preparats per al Dia del Seminari a la secció recursos de la pastoral vocacional del nostre web. També vegeu el número especial Full Dominical del diumenge 19 de març.

Vetlla de pregària per les vocacions

Ja estem a la meitat del mes dedicat a la pregària per les vocacions. És un bon moment per incrementar la nostra pregària, o començar a fer-ho, si és que se’ns havia passat. 

Com cada diòcesi catalana, Sant Feliu de Llobregat té assignats uns dies concrets per sostenir aquests 30 dies de pregària. El proper serà el dissabte 19. Per aquest motiu s’ha organitzat una Vetlla de pregària per les vocacions aquell mateix dia a les 21.30 h. a la catedral.

Serà una hora de salms, cants, testimonis, silenci, adoració i pregària. Tot sota el lema triat per a aquest any: “Aixeca’t i sigues testimoni”. Ja han confirmat la seva participació un grup de seminaristes, els nous diaques, joves de diferents parròquies… t’esperem a tu també.

Cadena de Pregària per les Vocacions

Comença demá 1 de novembre, s’estén durant tot el mes i se celebra conjuntament amb les altres diòcesis catalanes. Enguany el lema és: “Aixeca’t i sigues Testimoni”, inspirat en el missatge del Papa Francesc per la Jornada Mundial de la Joventut de l’any passat.

Per sostenir aquesta Cadena de Pregària, la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat té encomanats els dies 9, 19 i 29 de novembre de 2022.

Materials de pregària, informació i possibilitat d’inscripció a cadenadepregaria.cat