Instrumentum Laboris per a la primera sessió del Sínode

Ahir, 20 de juny, es va presentar i es va fer públic a la Sala de Premsa del Vaticà el document d’orientació per als treballs del sínode sobre la sinodalitat, que farà la primera sessió a l’octubre 2023.

Consta d’una seixantena de pàgines, està dividit en dues macroseccions i és fruit de l’experiència de les diòcesis de tot el món en els darrers dos anys, a partir del 10 d’octubre del 2021, a través de les etapes diocesana i continental, i dona raó de l’experiència de les Esglésies de tot el món que pateixen guerres, desigualtats, pobresa i ferides d’abusos.

A l’Instrumentum laboris hi ha quinze fitxes, que aporten una visió dinàmica del concepte mateix de sinodalitat, i dues grans seccions: l’A, que destaca l’experiència dels dos darrers anys i el camí a seguir per arribar a ser cada cop més Església sinodal ; la B – titulada Comunió, missió, participació – que destaca les “tres prioritats”, al centre del treball a l’octubre de 2023, vinculades als tres temes principals:

• Créixer en la comunió acollint tothom, sense excloure ningú.
• Reconèixer i valorar la contribució de cada batejat amb vista a la missió;
• Identificar estructures i dinàmiques de govern mitjançant les quals articular la participació i l’autoritat al llarg del temps en una Església sinodal missionera.

El cardenal Mario Grech, secretari general de la Secretaria General del Sínode, durant l’acte de presentació, va aclarir que al document no es trobarà “una sistematització teòrica de la sinodalitat, sinó el fruit d’una experiència d’Església, d’un camí on tots hem après més, pel fet de caminar junts i interrogar-nos sobre el sentit d’aquesta experiència”. Segons el Secretari General, no falta la veu de ningú: “la del Poble Sant de Déu; la dels Pastors, que amb la seva participació han assegurat el discerniment eclesial; la del Papa, que sempre ens ha acompanyat, recolzat, animat a seguir endavant”.

(Font: Vaticannews)

Amb Maria, vers l’Assemblea Sinodal

Del 4 al 29 d’octubre del 2023 tindrà lloc al Vaticà la celebració de la XVI Assemblea General Ordinària del Sínode dels bisbes, un cop acabades les fases diocesanes i continentals. Per aquest motiu, des de la Secretaria del Sínode es demana a totes les Conferències episcopals de convocar una oració mariana- concretament el res del rosari- per al proper dimecres 31 de maig, festa de la Visitació de la benaurada Verge Maria, amb la intenció de posar així tot el procés sinodal sota la protecció de la Mare de Déu.

A cada diòcesis es designarà un santuari de referència per a l’ocasió, que en el nostre cas serà el de Montserrat. La comunitat monàstica ha confirmat que acollirà aquesta intenció de pregària- dins de l’horari habitual del santuari- en el res del rosari i també en la pregària de vespres.

Tots els fidels estan convocats per fer aquesta pregària, també a les parròquies o personalment, amb els materials i subsidis preparats per a l’ocasió:

Trobada Pasqual “Eixampla la teva tenda”

La cita, proposta por la Vicaria del Penedès-Anoia-Garraf, és a Vilanova i la Geltrú el proper diumenge 21 de maig, per a celebrar la Pasqua com a Església que camina en aquest territori.

L’Arxiprestat de Garraf, a través del seu consell pastoral, està preparant les activitats que es realitzaran a partir de les 17h de la tarda.

Prenent com a lema el de l’etapa continental del Sínode que vivim, els participants podran “eixamplar” el propi sentit eclesial visitant i coneixent un parell de realitats cristianes de la localitat: l’economat de Càritas interparroquial i la capella de Sant Sebastià, que actualment està cedida per al culte de la comunitat ortodoxa. També hi haurà ocasió de visitar i rebre una explicació cultural i espiritual del retaule barroc de l’església de Santa Maria de la Geltrú. Aquí se celebrarà l’eucaristia per a tots els presents, per acabar amb un refrigeri a la plaça.

Si esteu interessats a participar, adreceu-vos a la vostra parròquia.

Finalitzada l’Etapa Continental

El temps de la consulta també arriba al final, però no el diàleg amb el Poble de Déu

Divendres 31 de març del 2023 va concloure oficialment l’Etapa Continental: la segona etapa del procés sinodal i amb ella també el temps de la consulta a gran escala del Poble de Déu. Després de l´Etapa Local (diocesana i nacional), la inclusió d´un temps d´escolta, diàleg i discerniment entre les Esglésies d´una mateixa zona geogràfica ha significat una novetat d´aquest procés sinodal.

Aquesta nova etapa continental no s’ha limitat a la celebració de set assemblees continentals, sinó que ha estat un veritable procés d’escolta i discerniment a nivell continental, sobre la mateixa i única qüestió del procés sinodal en conjunt: Com es realitza avui als diferents nivells (del local a l’universal) aquest “caminar junts” que permet a l’Església anunciar l’Evangeli, d’acord amb la missió que li va ser confiada?

Aquestes set assemblees s’han realitzat des de principis de febrer fins a finals de març de 2023. Totes han estat veritablement eclesials, és a dir, representatives del Poble de Déu (bisbes, sacerdots, consagrats i consagrades, laics). El fruit dels seus debats està recollit al Document Final que cada Assemblea ha elaborat com a contribució als treballs de la primera sessió de l‟assemblea d’octubre del sínode dels bisbes (4-29 d’octubre de 2023). Es poden consultar els Documents Finals a la web oficial del Sínode, on es van penjant progressivament.

La conclusió de la consulta no significa la fi del procés sinodal del Poble de Déu, encara menys, la interrupció del diàleg entre l’Església Universal i l’Església Particular. Significa, més aviat, deixar les comunitats locals amb el desafiament de posar en pràctica aquestes “reformes sinodals” en la quotidianitat de la seva acció eclesial.

Trobada Arxiprestal de Bruguers

El darrer dissabte 26 d’octubre al Col·legi de la Sagrada Família de Gavà es va celebrar la Trobada Arxiprestal 2022, organitzada pel Consell Pastoral de l’Arxiprestat de Bruguers. Hi assistiren representants dels Consells Pastorals de les corresponents catorze parròquies, ubicades a El Prat de L, Viladecans, Sant Climent de L., Gavà, Begues, Olesa de Bonesvalls i Castelldefels.

I no són els únics. El proper dissabte 3 de desembre, l’Arxiprestat de Piera-Capellades té programada la seva Jornada de Formació Arxiprestal. Serà a l’església de Santa Maria de Capellades de 17 a 19 h. Amb el títol “Aprofundirem a la Sinodalitat, ser Sínode!”, la jornada comptarà amb les aportacions de Joana Campoy i Pilar García.

L’objectiu de la trobada de Bruguers era prendre consciència que el treball desenvolupat durant el curs passat sobre el Sínode no té un punt final: ara es tracta d’aprofitar i impulsar les propostes sinodals expressades a les parròquies del territori. La llum de tot allò que s’ha descobert com a necessari i vital en les comunitats parroquials es pot aprofitar per continuar caminant endavant en la direcció justa.

Iniciat l’acolliment dels participants, obrí l’acte mossèn Xavier Ribas, arxiprest, agraint-els-hi l’assistència, i als Germans de la Sagrada Família de Belley, titulars de l’escola, haver-los facilitat el lloc per fer-ho en tan bones condicions. Tot seguit es va compartir la pregària del Sínode i mossèn Josep Maria Gómez, inicià la seva intervenció. La primera part tingué un caire més conceptual exposant les motivacions del papa Francesc en convocar aquest Sínode, amb unes condicions participatives que donen veu a tot el Poble de Déu.

Després aportà un resum crític de la situació de la societat i des de l’Església pecadora, farcida d’escàndols i impregnada de clericalisme, fins a l’Església santa, que s’obre cada dia al món, com una gran llum, amb la tasca d’homes i dones que donen testimoni de l’amor de Déu al món.

Finalment presentà el resum d’aportacions arxiprestals tant negatives com positives, i les propostes diocesanes. Tot plegat per posar la mirada cap on anem, per evitar que la feina feta restí empolsant-se arxivada en una estanteria. La sinodalitat és sempre un procés de disceniment i pregària, en la comunió, la participació i la missió, indispensables per seguir l’impuls de l’Esperit. Per això, suggereix que cada parròquia, aquest curs:

  • Entri en un procés assembleari, on esbrini la millor manera de portar a terme la missió de l’Església, atenent les propostes sinodals, en la mesura que les pugui assumir.
  • Potenciï el paper de persones laiques, exercint ministeris concrets, amb la formació adient i es vagi desclericalitzant el clergat.
  • Totes les parròquies disposin d’un Consell Pastoral, actiu, creatiu i eficaç, obert a l’Esperit.
  • Les unitats pastorals constituïdes per més d’una parròquia tinguin un “Consell interparroquial”, amb els seus representants, on estableixin les estratègies pastorals necessàries i d’ajuda mútua.

I recomanà deixar-nos sorprendre per les conclusions que ens aporti la fase Continental i la fase General, el proper 2024, sempre oberts a l’Esperit Sant.

Després d’un refrigeri, a mig matí, es va treballar un qüestionari en diversos grups. Les conclusions de cada grup es van lliurar com una ofrena compromesa al Senyor, de continuar treballant sinodalment i pel Sínode, en l’Eucaristia que es va celebrar a continuació, presidida pel nostre bisbe diocesà monsenyor Agustí Cortés, que exhortà al treball sinodal com un bé preuat per a la nostra Església.

La trobada finalizà amb un dinar de germanor, seguida d’una agradable sobretaula.

Continuem en mode Sínode

Després de la celebració sinodal que vam viure al setembre a la Sagrada Família, el Sínode sobre la sinodalitat continua en la fase continental.

Del 21 de setembre al 2 d’octubre es van reunir al voltant de 50 participants de tot el món a Frascati (Itàlia) amb l’objectiu d’escoltar, dialogar i discernir a partir de les síntesis sinodals elaborades a la consulta del Poble de Déu. El material amb què comptaven demostrava una resposta sense precedents de les esglésies locals: 112 síntesis de les conferències episcopals (d’un total de 114), també de les de les esglésies catòliques orientals, congregacions religioses, associacions i moviments eclesials, dicasteris vaticans i altres contribucions individuals rebudes a la Secretaria General del Sínode. Amb tot això, van redactar el document que s’oferirà per al discerniment del Poble de Déu a la segona etapa del procés sinodal: l’etapa continental.

Document de treball per a l’Etapa Continental «Eixampla la teva tenda» (Is 54,2)

I, coincidint amb aquesta nova fase, a l’àngelus del 16 d’octubre el Papa Francesc va anunciar novetats al voltant del desenvolupament de la propera XVI Assemblea General Ordinària del Sínode dels Bisbes. Se celebrarà en dues sessions amb un any de diferència entre totes dues: la primera, del 4 al 9 d’octubre del 2023; i la segona, a l’octubre del 2024. Aquesta decisió neix del desig que el tema de l’Església sinodal, per la seva amplitud i importància, sigui objecte d’un discerniment prolongat no només per part dels membres de l’Assemblea Sinodal, sinó de tota l’Església. I és que el Sínode no és un esdeveniment, sinó un procés, en què tot el Poble de Déu està cridat a caminar junts cap a allò que l’Esperit Sant l’ajuda a discernir com a voluntat del Senyor per a la seva Església.