Assemblea general de Càritas Catalunya

El Centre Tarraconense El Seminari ha acollit, el dimecres 30 de novembre, l’assemblea general de Càritas Catalunya, a la qual han assistit  els equips directius de les deu Càritas Diocesanes amb seu a Catalunya.

La reunió ha començat amb una meditació i una pregària de sant Vicenç de Paül, patró de les institucions de caritat, i s’ha convidat a treballar partint d’una mirada i una acció realistes i amoroses.

L’arquebisbe Joan Planellas va donar la benvinguda als participants i els ha encoratjat a «no cansar-se mai de posar-nos al costat de les persones més necessitades». Ha recordat, també, la recent aprovació unànime dels estatuts de Càritas Espanyola per part dels bisbes de la Conferència Episcopal Espanyola.

El bisbe auxiliar de Barcelona, Javier Vilanova, també ha participat per delegació del cardenal Omella, bisbe delegat de Càritas Catalunya. El bisbe Javier ha recordat que la nostra missió «és tot per amor a Crist» i que «la comunió que vivim amb el Crist ens dona força, així com la comunió que sentim entre nosaltres». En aquest sentit, ha expressat que «l’amor a Crist es concreta en iniciatives com les que desenvolupa Càritas».

Salvador Grané, director de Càritas diocesana de Tarragona, ha fet referència al model de treball per comissions que s’ha implementat en els darrers anys a Càritas Catalunya, i ha destacat que «ens estimula a la implicació i al sentiment de pertinença a l’entitat». Per altra banda, ha parlat de la situació d’emergència social latent que vivim i que «castiga doblement les persones més desafavorides». «Ens hem de preparar per afrontar-la i acompanyar les persones en la seva integritat», ha afirmat.

Francesc Roig, president de Càritas Catalunya, ha volgut posar de manifest que «el relleu a les nostres Càritas continua vigent», i ha assenyalat les noves incorporacions que avui han participat per primera vegada en l’assemblea.

Abans de l’aprovació de l’acta de la darrera reunió, s’han fet dues intervencions telemàtiques, una de Miriam Feu, del Grup de treball d’anàlisi social de Càritas Catalunya, per explicar les novetats del proper informe Einsfoessa Catalunya. I una altra d’Itziar Bravo, que ha explicat detalladament la Campanya de Nadal i la Campanya de targetes alimentàries “Jo com tu”.

A continuació, Francesc Roig ha explicat i compartit diferents informacions que atenyen a Càritas i a la seva tasca, reunions amb l’administració, la presència i el treball als òrgans de Cáritas Española i altres activitats desenvolupades durant aquests mesos. L’administrador de Càritas Catalunya ha ofert informació dels comptes de Càritas que han portat a un diàleg entre les diferents Càritas diocesanes, s’ha fet un seguiment del pressupost així com de les previsions econòmiques. També ha intervingut en el plenari Ferran Casamitjana, que ha desplegat l’Informe del Comitè Ètic i l’ha seguit en la seva exposició Agustí Adell amb informació del nou model de distribució d’aliments a partir de la noves disposicions desplegades per la Unió Europea. També s’ha fet la proposta per la seva aprovació del Calendari de reunions de Càritas Catalunya pel proper any 2023. Fran Quirós ha apuntat unes primeres propostes per ser treballades en l’àmbit del desenvolupament de les persones en les Càritas Diocesanes.

Per acabar la reunió el bisbe Vilanova ha valorat molt positivament la tasca que s’ha fet al llarg del matí, des d’un sentit de treball comú entre tots els assistents. La pregària de l’avemaria per part de tots ha donat per acabada la reunió i després s’ha compartit el dinar.

5è aniversari de Brins d’Oportunitats 

Aquesta empresa d’inserció laboral de Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat va començar a caminar el 2017. Aquest projecte respon a la necessitat de tenir una eina útil que permeti completar la tasca de Càritas, tancant el cercle del que suposa l’atenció a les persones en risc d’exclusió fins arribar a la seva inserció al mercat laboral. 

Hi ha molta gent, que per a diferents motius, no pot accedir de manera normalitzada a un lloc de treball digne. La precarietat i la temporalitat laboral que imperen en l’actualitat, tampoc ho posa fàcil. L’apoderament d’aquestes persones per a que siguin autosuficients i no requereixin de cap mena d’acompanyament ni de suport en un futur proper, és un dels objectius primordials d’aquest projecte a l’hora d’inserir les persones en el mercat laboral. 

Per això, Brins d’Oportunitats intenta treballar amb persones que es troben en aquesta situació i, mitjançant el que s’anomena “ITINERARI D’INSERCIÓ”, acompanyar-les fins a trobar aquesta sortida cap al mercat laboral. A través d’un tècnic especialitzat, es fa un diagnòstic acurat de la persona que es troba en risc d’exclusió per tal d’elaborar un pla de formació que respongui a les mancances detectades. Tot això es complementa i es realitza oferint-li, des de l’empresa d’inserció un contracte laboral que el permet obtenir uns ingressos a través d’una feina mentre dura aquest procés. 

En aquests 5 anys de recorregut, han estat 17 les persones que han pogut accedir al mercat laboral ordinari, i 42 les que han fet un procés a Brins. El 2021 van ser 21 les persones contractades per Brins i 5 van aconseguir la inserció al mercat laboral. Brins també és una oportunitat per a les empreses i particulars, per a desenvolupar una acció de responsabilitat social, contractant els seus serveis. 

Com a empresa de serveis, Brins ofereix un ventall ampli: serveis de neteja, tant per a particulars com per a empreses, servei d’atenció domiciliària a gent gran, petits arranjaments i pintura, jardineria i transports. El mateix Bisbat de Sant Feliu de Llobregat té coberts els serveis de consergeria, neteja, jardineria i missatgeria a través de Brins d’oportunitats.  

Una vegada més, gràcies a la tasca de Caritas ia tants treballadors i voluntaris que ho fan possible.

Nova “Llar Sant Llorenç”

El passat dijous 20 d’octubre es va celebrar la benedicció d’aquest nou servei de Caritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat, la Llar Sant Llorenç. Un nou pis compartit a la capital del Baix Llobregat per a dones soles o dones amb fills. Aquest equipament està ubicat al carrer Sant Llorenç, en un espai que fou residència de les germanes mercedàries. Les religioses, en deixar la seva comunitat a la vila, van realitzar una primera cessió d’ús temporal d’aquest immoble a la Parròquia de Sant Llorenç, per a finalitats socials, pastorals, religioses. Ara, Càritas diocesana gestiona l’equipament en els aspectes logístics, amb aquest nou ús de pis compartit.

A l’acte de portes obertes i benedicció dels locals va participar Ramon Carbonell, director de Càritas diocesana, qui va parlar sobre la motivació per posar en marxa aquest nou pis: el risc que suposa la manca de cobertura a què estan exposades algunes persones, especialment les dones sense llar.

El bisbe Agustí també va fer referència a la llar com un espai que no és només un sostre i quatre parets; també i especialment, és un espai que ofereix seguretat, confort; un lloc per compartir, de comunió i reconnexió amb la vida per a les persones que hi habiten. Posteriorment, va procedir a la benedicció de la Llar Sant Llorenç.

El 2021 es van posar en marxa diversos recursos habitacionals i residencials, la Llar Iris a Sant Vicenç dels Horts i la Llar el Llimoner a Vilanova i la Geltrú. El 2021 es van beneficiar 66 persones dels 10 pisos compartits dels que disposa Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat, 172 persones dels 52 pisos socials i 269 persones van passar per el Centre d’Acollida Abraham de Vilafranca del Penedès. Ara, con la Llar Sant Llorenç, continua creixent la possibilitat d’atendre i cuidar més persones.

El Dia de les Persones sense Llar se celebrarà el 30 d’octubre. Amb aquest motiu Caritas ha llançat una nova campanya sota el lema “Fora de cobertura”. Denuncia així la manca d’accés a drets i, en especial, la desprotecció social que pateixen aquestes persones. “El nostre afany és fer visible la realitat de vulnerabilitat extrema que viuen les persones que van quedant al marge de les relacions socials, de l’espai públic normalitzat, de l’accés al dret d’habitatge, ocupació i protecció social”.

Més informació a la pàgina web de Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat.