Els propers dies 15 i 16 de març tindran lloc, a Tortosa (Baix Ebre), les Jornades de delegats diocesans d’Ensenyament i Equips de les diòcesis de la Conferència Episcopal Espanyola (CEE). La nostra diòcesi, la representarà el Delegat d’Ensenyament, Mn. Manuel Duaso. Des de la Delegació de Mitjans de Comunicació, li hem fet unes preguntes, a Mn. Duaso, per conèixer més detalls d’aquesta jornada.

Quins temes tractareu?

Farem una revisió de la cloenda del congrés del 24 de febrer passat i extreurem conclusions. Es parlarà també de la propera trobada organitzada per la Conferència Episcopal Espanyola (CEE). La CEE convoca les oficines de protecció del menor, on enguany conviden les delegacions diocesanes i les escoles catòliques, a més a més de les diocesanes.

Cal recordar que la Llei Orgànica de Protecció Integral a la Infància i l’Adolescència davant la Violència (LOPIVI), aprovada al juny del 2022, obliga les escoles a tenir un programa de protecció del menor amb una sensibilització de tota la comunitat escolar, però especialment als seus empleats. Aquesta llei estableix que hi hagi una definició detallada de protocols i mesures correctives.

Un altre dels punts dels quals tractarà la jornada, serà l’educació no formal i informal, repassos escolars, activitats extraescolars, colònies, campaments, esplais…

Finalment, abordarem qüestions fixes, com la selecció del personal, la formació permanent, els índexs estadístics d’alumnes inscrits a la classe de religió, entre d’altres temes.

És enriquidor compartir les dinàmiques de treball amb els delegats de totes les diòcesis de l’Estat?

Només sentir a d’altres com afronten problemes, reptes, com organitzen esdeveniments, ja val la pena. Nosaltres seguim començant. Està tot per escriure’s, la història de la nostra diòcesi de Sant Feliu de Llobregat la comencem a escriure nosaltres, tot està per fer. Em fa la impressió que som cocreadors amb Déu de la història de la diòcesi. Tot i que som un col·lectiu de gent molt formada i preparada, amb habilitats socials, amb molta experiència, hi ha diòcesis que tenen més de 1.000 anys d’experiència.

Quina és la situació actual pel que fa a l’ensenyament de la religió en les escoles de la nostra diòcesi?

És una pregunta que implica una resposta difícil perquè la conjuntura és la mateixa d’altres zones que són socioeconòmicament semblants. Com diuen els meteoròlegs, la conurbació barcelonina té a totes les poblacions unes característiques semblants, i pel que fa a la ruralitat, la situació és semblant a qualsevol altra zona de Catalunya. Recordem que la classe de religió ens capacita per pensar, no és catequesi però són complementàries. Avui té més sentit que mai la classe de religió perquè ens dona la clau d’interpretació de la nostra societat i de la nostra història, del que som i del què volem ser.

 Quin són els eixos bàsics de la nostra delegació d’ensenyament per aquest any 2024?

La delegació se centra en la selecció del professorat, en la formació permanent, per descomptat entès com a suport espiritual eclesial. Som companys de camí per a mestres i per a escoles, per a famílies i per a parròquies. Gràcies a Déu no caminem sols sinó que tots som Poble de Déu.

Et recomanem