El guardó consisteix en una obra d’art original d’una autora o autor reconeguts. El termini de presentació de les candidatures finalitza el 26 d’abril del 2024.

La proposta de candidatura, es pot formalitzar a través del tràmit següent i, la pot presentar qualsevol persona, grup de persones, entitat, institució, ens local català o mitjà de comunicació.

Les persones o entitats proposades per al reconeixement han d’haver destacat en algun dels camps següents:

  • Defensa dels drets humans, especialment dels drets i de la dignitat de les dones i dels col·lectius desafavorits o marginats.
  • Defensa dels drets de llibertat religiosa.
  • Foment del coneixement, del respecte i del diàleg entre opcions religioses diverses.
  • Difusió de la diversitat religiosa present a Catalunya.
  • Promoció de la convivència i la cohesió social en l’àmbit de les diferents religions.
  • Totes aquelles actuacions, iniciatives o treballs que contribueixin a sensibilitzar la societat de la necessitat de preservar els drets humans i difondre la realitat religiosa com a factor de cohesió social.

També poden optar al guardó aquells mitjans o professionals de la comunicació que hagin destacat en els camps citats, mitjançantla tasca informativa i divulgativa en premsa escrita (treballs periodístics, articles, reportatges, entrevistes, tractament de notícies, cròniques, etc.), produccions radiofòniques o televisives (programes informatius, curts, debats, anuncis, etc.) o en plataformes digital.

Aquest Memorial pren el nom de Cassià Maria Just, un referent indiscutible del diàleg, l’humanisme, l’acolliment, i la solidaritat en favor de les persones més necessitades, la llibertat d’esperit i la defensa de Catalunya, des de la coherència amb la seva opció com a abat de Montserrat.

Et recomanem