Del 16 al 24 de maig tindrà lloc la Setmana Laudato Si’ 2021, com a cloenda de l’Any Especial Laudato Si’ que el Dicasteri per a la Promoció del Desenvolupament Humà Integral va establir des del 21 de maig de 2020 fins al 24 de maig de 2021. No obstant, no és un punt final, sinó una etapa d’un camí que vol portar tots els cristians i membres de la família humana a una experiència de veritable kairos , en un temps de “Jubileu” per a la Terra, per a la humanitat i per a totes les criatures de Déu.

Enguany, a més, la Setmana Laudato Si’ serà un moment per reflexionar sobre el que la pandèmia de la COVID-19 ens ha ensenyat i per preparar el futur amb esperança.

Com dèiem, el Dicasteri per al Servei del Desenvolupament Humà Integral és el principal patrocinador de la celebració i el Moviment Catòlic Mundial pel Clima actua com a facilitador d’un grup de més de 150 socis catòlics que participen a la iniciativa. A casa nostra la Xarxa de Parròquies Ecosolidàries també inclou entre les seves línies d’acció la promoció, en àmbits cristians, del model de persona i de societat justa, solidaria i respectuosa amb la natura que reclama l’encíclica Laudato si’.

En definitiva, ens trobem davant d’una setmana de celebració, acció i testimoniatge, a a dos nivells: un programa principal i múltiples esdeveniments paral·lels descentralitzats arreu del món.