La festa per una nova ordenació sacerdotal es va repetir a la Catedral de Sant Llorenç el passat 24 d’octubre. La joia torna perquè sempre és un signe de vida i un motiu d’alegria, el nou SÍ a Déu expressat per un nou prevere, en aquest cas, Xavier Montané Blázquez, però cada vegada la celebració pren uns accents diferents.

La presència de la coral de Piera i d’un cor provinent de Vilanova i la Geltrú posaven en evidència el camí recorregut pel Xavier en la seva etapa de formació com a seminarista, vinculat a les comunitats cristianes d’aquestes poblacions i de l’Arxiprestat de Piera-Capellades.

En les paraules finals del nou prevere, el Xavier va entonar un exhaustiu agraïment a tots aquells que han format part de la seva vida fins ara, començant per la família, l’escola i parròquia del Prat, passant pels seus estudis d’infermeria i al seminari, l’educació en el lleure, les associacions culturals i socials on ha participat, etc. Gràcies personals a qui li ha cosit la casulla i a qui li ha fet el calze i la patena… I sobretot a Déu Pare, que ha conduït amb els seu amor cada passa del camí.

Significatives algunes coincidències: Xavier Montané Blázquez ha rebut dos sagraments en la mateixa data: el baptisme i l’orde sacerdotal, amb 29 anys de diferència. I a més, ha esdevingut prevere en la Jornada del Domund, subratllant la dimensió missionera de la seva i de tota vocació cristiana.

En la seva homilia, el bisbe Agustí, agafant el símil del pont, va convidar al Xavier a “ser pont” que uneix dues vores: la humanitat i Jesús. Ser pont, amb tot el que significa: fortalesa, per suportar les riuades; donar confiança als vianants per salvar l’obstacle del riu; deixar-se trepitjar, expressió de pobresa; ser transmissor que porta a Jesús, perquè les persones no s’hi queden, volen arribar a l’altra riba. I va parlar també del secret de l’alegria d’un sacerdot: “Un sacerdot plora moltes vegades, però no li és permès de perdre l’alegria. Serà ministre de l’alegria quan faci del seu ministeri un servei”.

Si vols reviure-la, pots visualitzar la celebració al nostre canal de YouTube.

Donem gràcies a Déu!