Skip to content

Secretaria

Al Bisbat de Sant Feliu, una mateixa persona exerceix les funcions de secretari general, canceller i moderador de la Cúria, amb les funcions específiques recollides a l’Estatut de la Cúria Diocesana.

El secretari general i canceller és Mn. Joan Pere Pulido i Gutiérrez, nomenat per a aquest servei pel bisbe Agustí, des del 21 de setembre de 2004 i com a moderador de la Cúria, des del 9 de juliol de 2010.

El secretari general compta amb un equip de persones que li ajuden en el servei de les seves funcions i s’encarreguen de registrar l’entrada i sortida de documents a la Cúria dels següents aspectes: enviar convocatòries i comunicacions, redactar les actes de reunions, preparar autoritzacions, emetre certificats, enviar documents oficials a les instàncies pertinents, gestionar les trameses diocesanes, etc.

Membres de la Secretaria General:
Adjunta a Secretaria:
  Sra. Maria Jesús Majado Bruña
Auxiliars de Secretaria General:
  Sra. Francesca Canales Serrano

Horari d’atenció al públic:
De dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00 h
Telf. 93 632 76 30
e-mail: secretaria@bisbatsantfeliu.cat

Vegeu Estatut de Cúria, pàg 39 i ss

S’ha creat amb l’objectiu de gestionar, millorar l’eficàcia i la comunicació entre els diferents serveis de la Casa de l’Església i ajustar la despesa que se’n genera.

Els serveis que té assignats el Departament d’Informàtica són els següents:

 • Recollir i gestionar les incidències informàtiques.
 • Assessorament i suport tècnic a la Cúria i a les parròquies.
 • Manteniment i actualització del sistema informàtic.
 • Telefonia interna de la Cúria i intèrfons.

S’ha creat amb la intenció de millorar l’eficàcia i la comunicació entre els diferents serveis de la Casa de l’Església i per tal d’ajustar la despesa que se’n genera.

Els objectius d’aquest Departament són els següents:

 • Valorar i executar els suggeriments de millora recollits com a fruit d’una auditoria informàtica realitzada a la Casa de l’Església.
 • Assessorament, en primera instància a la Secretaria General, en tot el referent a la informàtica i les noves tecnologies.

Membres del Departament de Noves Tecnologies

Mn. Josep Torrente
Sr. Javier Oliveros

La creació del Secretariat diocesà d’Associacions i Fundacions, va tenir lloc amb decret 01/16 de 3 de febrer de 2016, del Excm. I Rvdm. Sr. Bisbe de Sant Feliu de Llobregat, com un servei per a la pastoral de la Diòcesi en la seva acció evangelitzadora.
Aquest Secretariat es regeix per l’Estatut de la Cúria Diocesana, així com pel reglament aprovat en el decret de creació.

Tasques del Secretariat
L’Església veu en l’existència al seu si d’associacions i fundacions amb finalitat eclesials un fet que demostra la fecunditat de l’Esperit Sant. Per això reconeix i afavoreix el dret d’associació dels seus fidels, siguin laics, consagrats o ministres ordenats. Aquestes entitats són realitats d’Església, i manifesten la gran pluralitat dels fruits de l’Esperit, alhora que conserven la unitat i comunió que les identifiquen com a obra del mateix Esperit.

El bisbe té com a missió pròpia vetllar perquè totes les realitats diocesanes conservin i promoguin el seu caràcter evangèlic i eclesial. També en el cas de les associacions de fidels i les fundacions, que demanen un tracte específic de caire jurídic. Això suposa diferents graus d’intervenció en el naixement i vida d’aquestes entitats, com ara la seva constitució o l’adquisició de personalitat jurídica, el seu seguiment segons el dret, etc.

Així, són tasques del Secretariat, des del punt de vista jurídic:

 • En relació a les associacions privades: l’aprovació o revisió dels seus estatuts, el seu reconeixement oficial de pertinença a l’Església, l’adquisició de personalitat jurídica privada eclesial, etc.
 • En relació a les associacions públiques i les fundacions: l’erecció, aprovació o modificació dels seus estatuts, l’adquisició de personalitat jurídica pública eclesial, etc.
 • Per extensió, pertany al seu àmbit tot el que fa relació a les anomenades al Codi de Dret Canònic com a “Pies voluntats”.

Aquest Secretariat es posa al servei de totes les associacions i fundacions que formen part del Bisbat de Sant Feliu, per tal d’assessorar-los i ajudar-los a portar endavant la seva tasca i la finalitat que cadascuna tenen segons els propis estatuts.

Relació d’associacions i fundacions del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat, agrupades per finalitats:

Culte:

 • Associació AMICRET “Amics del Retaule de Santa Maria de la Geltrú” de Vilanova i La Geltrú.

Caritat:

 • Asociación Católica Quiero Vivir, de Sant Vicenç dels Horts.
 • Fundació Santa Magdalena, d’Esplugues de Llobregat.

Cultural:

 • Associació Tocs i Campanes, de Sant Climent de Llobregat.
 • Associació Centre Parroquial de Sant Pere de Ribes.

Cultural i conservació del patrimoni:

 • Associació Castell de Subirats, de Sant Sadurní d’Anoia.
 • Fundació Laurentius, de Sant Feliu de Llobregat.

Devocions:

 • Associació Mare de Déu del Roser de Vallbona d’Anoia.
 • Cofradia de Jesús Crucificado y Ntra. Sra. de los Dolores, del Prat de Llobregat.
 • Confraria del Santíssim i Dolcíssim Nom de Jesús, de Monistrol de Montserrat.
 • Germandat Ntra. Sra. De Fàtima de la Urb. Can Trabal, de Olérdola.
 • Hermandad Cristo de la Paz, de Castelldefels.
 • Hermandad del Santo Cristo de la Agonia y Ntra Sra. de los Dolores, de Sant Boi de Llobregat.
 • Hermandad Ntra. Sra. del Rocio de la Comarca del Garraf, de Les Roquetes de Sant Pere de Ribes.
 • Hermandad del Santo Cristo, de Gavà.
 • Confraria de Santa Apolònia, d’Esplugues de Llobregat.
 • Cofradía del Santo Cristo, de Sant Esteve Sesrovires.
 • Asociación de Hijas de María, de Sant Joan Despí

Evangelització i Educació:

 • Fundació Clarisses de la Divina Providència de Vilanova i La Geltrú.
 • Fundació Educació Catòlica de la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat.
 • Fundació Bon Salvador.

Director: 
Mn. Genis Sans, DP

e-mail:  associacionsifundacions@bisbatsantfeliu.cat

Horari d’atenció: 
Dimarts i divendres de 9,00 a 13,00 h.
Tel. 93 632 76 30 Ext. 88

Amb decret 5/17 s’ha constituït aquest organisme, que queda integrat dins la Secretaria general d’aquest Bisbat.

L’objectiu del Comitè és tenir prevista una estructura i un protocol d’actuació per a posar en pràctica només en cas de necessitat, davant situacions de crisi que puguin sobrevenir i demanin una oportuna gestió comunicativa.

Amb decret 4/17 s’ha constituït aquest organisme, que queda integrat dins la Secretaria general d’aquest Bisbat.

L’objectiu d’aquesta nova comissió és el de promoure la claredat en la gestió econòmica i patrimonial a la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, d’acord amb la legislació civil, regulada per la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, publicat al BOE, la legislació eclesiàstica i les disposicions diocesanes, a fi i efecte d’una comunicació eficaç per a visibilitzar l’acció de l’Església en la societat.

La Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, a través de la seva Secretaria General, compta amb aquest organisme per tal d’atendre consultes i rebre orientacions jurídiques relatives a l’exercici de les finalitats de la institució en el marc legal vigent.

Delegat de Protecció de Dades 

Mn. Rafael Sánchez Núñez, DP
Advocat

e-mail:  dpd@bisbatsantfeliu.cat