El dimarts 21 de maig passat, una part de la Delegació de Joventut del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat “Església Jove”, integrada per Mn. Manolo SC i Mn. Joan Francesc i acompanyats de la Delegada de Missions, la Gna. Gràcia Navarro, van assistir a les Jornades Estatals de Delegats diocesans de Missions i a l’Assemblea Estatal de Directors diocesans de les Obres Missionals Pontifícies (OMP) a Madrid, amb la intenció d’aprofundir en l’espiritualitat missionera aplicada als joves.

La jornada va començar amb una conferència que va fer el Director espiritual d’infància i joventut de l’Arxidiòcesi de Madrid, el prevere Luís Melchor Sánchez, el qual va glossar la Christus vivit del papa Francesc. Segons Sánchez “la pastoral juvenil ha de ser missionera. El jove cerca referents reals: amb les seves debilitats i ferms en la seva fe; la fragilitat és inherent a la persona humana, i per això el jove missioner es veurà reflectit en el prevere que no amaga les seves debilitats i fragilitats”.

El papa Francesc, en la Christus vivit ens indica que les grans virtuts són acompanyades de grans fragilitats. També indicava el ponent que és molt necessari l’encontre intergeneracional, que la comunitat cristiana és múltiple. En paraules del nostre bisbe: “la comunitat cristiana és com una orquestra”.

Va continuar una taula rodona on es plantejava la pregunta de com suscitar una espiritualitat missionera en els joves. Hi va haver tres ponències.

La Clara de Arteaga va presentar el grup Jóvenes para la Misión, on explicava que una manera d’enfocar la missió entre els joves és amb el voluntariat. La ponent, apuntant-se a un voluntariat, va entrar en Missió. Després va ser el moment de Jatari, un grup que no es defineix com a grup, sinó com una ajuda a la diòcesi, al servei dels preveres que els cridin, intentant aixecar a la gent que es trobin amb l’alegria. Aquest grup, format per joves principalment, són acollits a la casa parroquial, on ells aprenen a ser fills i el prevere aprèn a ser pares. Cerquen crear un procés de conversió i missió en la parròquia. La seva base és la pregària d’intercessió i la música per embellir la litúrgia. Es fonamenta en cinc pilars: 1) pregària; 2) formació; 3) guia espiritual per part dels preveres; 4) itinerari de missió regular; 5) generar processos en la gent a la que arribin. Hi ha gent de moviments i altres que no pertanyen a cap moviment que hi col·laboren.

Finalment, la Paula Julve Navarro va parlar dels projectes de missions que organitza la Universitat Francisco de Vitoria. A principi de curs comencen amb una trobada amb els que han anat de Missions. Després, hi ha diferents reunions amb els organitzadors de la Missió que es prepara, posant en contacte als alumnes interessats i fan un procés d’inscripció i discerniment. Al diàleg posterior, es va destacar que en tot mirar a Crist, que sense la centralitat de Crist, del seu amor i de la pregària, individual i comunitària, res és possible. Destacaren el lema “veure, sentir i callar”.

De la seva banda, el P. Dinh Anh Nhue Nguyen, secretari general de la PUM, va presentar el missatge del papa Francesc per al DOMUND 2024 i va destacar tres paraules clau: incansable, banquet escatològic (eucarístic) i tots. La missió ha de ser un incansable anar cap a tota la humanitat. Aquest anar ha de ser en direcció del banquet escatològic, que és l’eucaristia, imatge de la salvació final en el Regne de Déu (en paraules del papa Francesc). Per cloure la ponència, la paraula “tots”, que és la paraula preferida del Papa, subratllant la perspectiva de tots. Acabava la seva intervenció responent a la pregunta “Què fer amb el missatge del DOMUND? Assistir al sant Pare, ajudar al sant Pare, a transmetre el seu missatge a cada cristià del món, perquè el Papa ha escrit el missatge per a tots els cristians.

Et recomanem