Pastoral vocacional del Bisbat de Sant Feliu de LlobregatLa Delegació diocesana de Pastoral Vocacional, juntament amb la Delegació de Vida Consagrada i la de Joventut, ofereix un espai de recerca a totes aquelles persones de la nostra diòcesi que senten la crida de Déu a la vida cristiana entregada als seus germans. Una crida que demana l’ajut del discerniment per a la seva concreció.

Aquest espai és el complement a la presència vocacional que la Delegació fa cada any en un dels nostres arxiprestats, en el mes de novembre i juntament amb la cadena de pregària per les vocacions.

L’espai vocacional de la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat ofereix aquest servei als preveres, diaques I religiosos, així com a cadascuna de les comunitats cristianes, en dos àmbits:

1. Acompanyament personalitzat.
Amb els membres de la Delegació o bé suggerint algú que acompanyi al vocacionat en el seu itinerari.

2. Espais d’experiència vocacional.
Tres trobades al llarg de l’any amb espais de pregària, testimonis vocacionals i experiències.”

Més informació a:
Delegació de pastoral vocacional

també, aquesta nova iniciativa d'algunes congregacions religioses
www.buscoalgomas.com 

aquest any 2013 podeu trobar els recursos de la Cadena de Pregària per les Vocacions a www.cadenadepregaria.cat
 Cadena de pregària per les vocacions 2013