Amb motiu de la celebració de la festivitat de Sant Joan de Déu i del Dia Internacional de les Dones, l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu a Catalunya presenta la nova campanya Tornar a la teva vida, destinada a sensibilitzar de la importància del ple desenvolupament de l’Atenció Intermèdia. El bisbe Agustí va presidir, el 8 de març passat, l’Eucaristia de la Festa de Sant Joan de Déu, a Esplugues de Llobregat.

“En una època on l’esperança de vida a l’Estat espanyol se situa entre les més altes del món, afrontem un canvi significatiu en la demanda assistencial. L’augment progressiu de la pressió en hospitals d’aguts, la saturació de l’atenció primària i l’increment de la cronicitat són realitats que requereixen una evolució en l’assistència per abordar aquestes necessitats amb eficàcia i garanties”, assenyala Juan José Afonso, director general de Sant Joan de Déu a l’Estat.

D’altra banda, des del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, l’atenció intermèdia ha estat una realitat durant més de dues dècades. Es va iniciar amb el programa Vida als Anys i, més tard, amb el Pla Director Sociosanitari. Recentment, s’ha transformat en l’actual concepte d’atenció intermèdia. En aquest procés d’evolució, Sant Joan de Déu a Catalunya s’ha adaptat, ha adquirit una experiència valuosa, i s’ha consolidat com un referent en aquest àmbit assistencial.

Amb una visió centrada en el desenvolupament integral de l’Atenció Intermèdia, Sant Joan de Déu ha engegat aquest any un projecte d’àmbit estatal, congregant diversos centres i dispositius que han treballat en aquest àmbit assistencial durant molts anys. “Ens unim amb altres realitats assistencials per identificar les millors pràctiques i models de continuïtat assistencial per posar l’èmfasi en les persones més vulnerables, amb necessitats complexes d’atenció, incloent aquelles amb malalties cròniques avançades o en situació de final de vida”, indica Josep Pifarré, director assistencial espanyol de Sant Joan de Déu.

L’Atenció Intermèdia es defineix com un conjunt de recursos entre el domicili i l’hospital, que inclou centres de mitja estada, assistència domiciliària i seguiment remot. L’objectiu principal és facilitar la recuperació de l’autonomia i el benestar de les persones ateses, sense allargar innecessàriament l’estada a l’hospital.

“La filosofia de l’Atenció Intermèdia coincideix amb els principis impulsats per Sant Joan de Déu fa gairebé 500 anys, col·locant sempre la persona al centre de les cures. Les evidències demostren que aquest tipus d’assistència millora els resultats i la satisfacció dels pacients, reduint els ingressos hospitalaris innecessaris i la demanda de serveis d’atenció social a llarg termini”, conclou el Dr. Josep Pifarré.

“Tornar a la teva vida” – La Campanya de Sant Joan de Déu

Amb l’objectiu de posar en valor l’Atenció Intermèdia a tot l’Estat, l’Orde Hospitalari presenta una campanya activa durant sis mesos, amb un espot central titulat Tornar. A més, disposa d’una pàgina web informativa on es detallen aspectes rellevants sobre l’Atenció Intermèdia i es presenten exemples concrets d’aquest tipus d’assistència en els centres de Sant Joan de Déu a tot l’Estat.

L’espot, creat per l’Agència Fisher Madrid, narra una història propera i reconeixible, que posa de relleu la importància de la continuïtat assistencial a través dels diversos dispositius i serveis que ofereix l’Atenció Intermèdia.

Et recomanem