La darrera trobada de preveres i diaques de la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, que va tenir lloc el 16 de gener passat, a la Casa de l’Església, va comptar amb la presència, com a ponent, del Dr. Jaume Duran, metge i professor de teologia, així com oblat de Montserrat, per parlar d’un tema de gran interès: «La temptació del desànim en la vocació ministerial».

Tot partint d’una crida de Déu al pasturatge que contempla la fragilitat i convida sempre a no tenir por, Duran va definir el desànim com aquella resposta interior involuntària que ens fa perdre autoconfiança i diligència, tant efectivament com afectivament. Les causes poden ser molt variades, externes i internes, però la conseqüència acostuma a ser la mateixa: una tristor de l’ànima que afebleix molt l’apostolat, ofega la nostra esperança i ens aboca a una rutina insatisfactòria.

El Dr. Jaume Duran explora les causes i possibles solucions de l’actual desànim ministerial

Davant de la forta temptació del desànim en l’exercici del ministeri, l’antídot, segons Jaume Duran, no és altre que la vida espiritual. Per això va convidar la cinquantena de preveres i diaques assistents a la trobada a treballar de valent la dimensió transcendent de la persona, tot seguint les petjades de sant Benet reflectides en la seva Regla: silenci, obediència i humilitat. El pare del monaquisme occidental ofereix també eines comunitàries per vèncer el desànim: vida ordenada, pregària, feina amb propòsit, vida ascètica, arrelament, comunitat, hospitalitat i equilibri. En definitiva, no anteposar res al Crist.  

Con a conclusió, el Dr. Jaume Duran va afirmar que «la clau és l’Esperit Sant. Només Ell ens fa sortir d’aquest desànim. Quan Ell pren protagonisme, el desànim s’esvaeix. Per això és tan important renovar la gràcia de la unció sacerdotal: ungits per l’Esperit Sant per servir el poble de Déu».

Et recomanem