Des de finals de 2019 existeix a la nostra diòcesi la Fundació canònica Educació Catòlica, que té la finalitat de servir a l’educació catòlica, especialment en l’àmbit de l’ensenyament confessional de la Doctrina de l’Església Catòlica. La fundació persegueix les seves finalitats de diverses maneres, ja sigui amb la propietat, la titularitat plena o la mera gestió de centres educatius que assumeixen l’ideari confessional catòlic, preferentment en el territori de la nostra diòcesi. El Patronat que la regeix està format per vuit persones i es reuneix regularment tres cops l’any. Ahir, 12 de juliol es van reunir a la Casa de l’Església, com a moment conclusiu del curs.

El col·legi que actualment està vinculat a la Fundació Educació Catòlica és l’escola La Immaculada, de Sant Vicenç dels Horts, que fins el curs  escolar 2018-2019 depenia de les Germanes de la Doctrina Cristiana. Durant la reunió del Patronat es feu balanç del curs acadèmic acabat: es va reconèixer l’esforç fet pel claustre i l’observança de les famílies en seguir la normativa sanitària, durant tot el temps de pandèmia; es va renovar i enfortir els equips directiu i de la pastoral; es va recordar amb agraïment el camí que durant tant de temps van fer les Germanes de la Doctrina Cristiana.

De cara al proper curs, es va plantejar el repte de treballar amb tota la comunitat educativa la identitat cristiana i diocesana i el coneixement dels diversos papers que cadascú desenvolupa i li son propis, emfatitzant a més la formació permanent del professorat en el perfil de persona “competencial” oberta a Jesucrist i als germans.

Et recomanem