Dissabte 5 de juny, a la Casa de l’Església de Sant Feliu de Llobregat, va tenir lloc la reunió ordinària dels Delegats de Família i Vida de les diòcesis amb seu a Catalunya, la primera de forma presencial, després de les restriccions per la pandèmia. Presidí la reunió el bisbe Agustí Cortés, encarregat de l’àmbit de la pastoral familiar a la CET. Hi participaren els delegats de Barcelona, Terrassa, Sant Feliu de Llobregat, Girona i Urgell.

Els delegats compartiren les diferents iniciatives que a cada diòcesi s’han dut a terme o es té previst de dur a terme amb motiu de l’Any Família Amoris Laetitia, que clouran amb la trobada mundial de les famílies a Roma el juny 2022. Malgrat les dificultats provocades per la pandèmia es preveu que amb motiu de la Festa de la Sagrada Família, el proper mes de desembre, quan la situació sanitària estigui més estabilitzada, es podrà realitzar alguna acció comunitària amb la celebració d’una setmana especialment dedicada a la família.

A continuació els delegats reberen informació sobre la llei de l’eutanàsia que entrarà en vigor en aquest mes de juny. Presentà el tema el delegat de Pastoral de la Salut de Sant Feliu de Llobregat, Mn. Xavier Sobrevia, que oferí als delegats una didàctica i brillant exposició sobre la llei que entrarà aviat en vigor i les seves implicacions ètiques i morals. També va presentar el document “Declaració d’instruccions prèvies i voluntats anticipades”.

Els delegats reflexionaren sobre aquesta delicada temàtica i acordaren la confecció d’un tríptic informatiu divulgatiu conjunt per a ser distribuït a les parròquies de la Tarraconense.