Consell Presbiteral constituït al novembre 2017

Es va reunir amb el bisbe Agustí dijous 15 d’octubre.

El Consell Presbiteral és un organisme representatiu del conjunt de sacerdots de la diòcesi, que té la finalitat d’ajudar eficaçment amb els seus consells al bisbe en el govern de la diòcesi. En aquest sentit, té una semblança al Consell Pastoral Diocesà, però és pot dir que aquest aplega un col·lectiu de creients, marcats pel do del baptisme, i el del Presbiteri, representa el col·lectiu dels que han rebut el sagrament de l’ordre sacerdotal.

És un espai de col·legialitat i corresponsabilitat, en el que els preveres donen el seu parer sobre els temes que el bisbe els planteja i també expressen les seves reflexions i opinions sobre les qüestions que els semblen rellevants per a la vida diocesana en general i per al conjunt dels sacerdots en particular.

El Consell Presbiteral es reuneix tres cops a l’any. En la reunió de juny estava previst el procés de renovació dels seus membres, però com que no es va poder realitzar per motiu de la pandèmia, es va ajornar aquest assumpte a la sessió d’octubre.
Hi ha membres que en formen part representant un territori (un arxiprestat) o bé un àmbit (preveres jubilats, religiosos, membres de la Cúria…). Tots aquests són escollits per votació entre els sacerdots d’aquell mateix col·lectiu. Per últim, alguns membres són nomenats pel bisbe, a fi que el Consell representi al màxim la pluralitat de sensibilitats.

Ara conclou la cinquena etapa del Consell del Presbiteri i s’enceta el procés de renovació, amb les votacions pertinents, que s’allargarà fins al 16 de novembre 2020.