Skip to content

Recursos externs

Escola diocesana de teologia

Ateneu Universitari Sant Pacià

Bíblia CEE


Bíblia CAT


Lectures de la missa de cada dia

Lectures de la missa en idiomes

Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia

Jornades i col·lectes

Catalunya Cristiana-Ràdio Estel

Alfa y Omega Semanario católico

Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia

Espai Sagrat. La teva pregària diària on line