Skip to content

Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat

La Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat va ser erigida el 15 de juny de 2004, i és sufragània de l’Església Metropolitana de Barcelona. Amb l’Arxidiòcesi de Barcelona y la Diòcesi de Terrassa, formen la Província Eclesiàstica de Barcelona. El Excm. i Rvdm. Sr. D. Agustín Cortés Soriano, és el primer bisbe de la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat. La Mare de Déu de Montserrat és la patrona de la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat.

La Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat es troba geogràficament enclavada a la Comunitat Autònoma de Catalunya de l’Estat Espanyol, a la província de Barcelona, ocupant el territori existent entre la depressió litoral catalana i la serralada pre litoral catalana, limitades per la conques hidrogràfiques dels rius Llobregat i Foix, a les demarcacions geogràfiques de les comarques del Baix Llobregat, Garraf, l’Alt Penedès i una part reduïda de les comarques de l’Anoia, el Bages i el Vallès Occidental.

El territori de la diòcesi compta amb 1.040.429 habitants en una superfície de 1.610,70 Km2, amb 77 municipis (dades INE 1-1-2020). En el territori de la diòcesi contrasta la gran concentració poblacional dels nuclis urbans del cinturó industrial de la costa i d’influència de la ciutat de Barcelona, amb ciutats entre els 40.000 i 80.000 habitants i, d’altra banda, els nuclis agregats i disseminats d'entorn agrícola i rural amb un nombre d’entre 50 i 100 habitants. Les dues vicaries en què s’organitza la diòcesi, la del Llobregat i la del Penedès-Anoia-Garraf, giren, respectivament, al voltant de les seves capitals, Sant Feliu de Llobregat, on es troba la seu diocesana i la Catedral de Sant Llorenç, i Vilafranca del Penedès.

La diòcesi està organitzada en nou arxiprestats, amb 123 parròquies, 91 sacerdots, 19 diaques, 30 congregacions religioses (dades actualitzades a 1-3-2021) i la col·laboració de molts laics i laiques en els diferents àmbits pastorals.

Com apareix a l’Estatut de la Cúria (pàg 36 – Art. 25): “A la diòcesi no s’ha constituït el Capítol de canonges de la Catedral-Parròquia de Sant Llorenç. La Fundació Laurentius supleix algunes de les seves funcions referents a l’administració patrimonial de la mateixa Catedral”.

Butlla de la creació
de la Diòcesi

Butlla del nomenament
del Bisbe Agustí

Butlla de la Província
Eclesiàstica de Barcelona

Tríptic del Bisbat

Escut del Bisbat

Patronatge de la Diòcesi

Mapa de la Diòcesi

Publicacions

Memòria Anual d'activitats Bisbat de Sant Feliu de Llobregat

2016

Celebracions dominicals en absència de sacerdot

2006
Descarregar

Patronatge de la Mare de Déu de Montserrat sobre la nostra Diòcesi

2008
Descarregar

Normativa a seguir en la pastoral del Catecumenat Baptismal

2008
Descarregar

Directori sobre l'atenció pastoral a les Exèquies

2010
Descarregar

Llibre de Família

Descarregar