El 25 de juny entra en vigor la Llei orgànica de regulació de l’eutanasia. Diverses veus, des d’instàncies mèdiques i socials han expressat el desacord pel contingut i la forma en què ha estat tramitada la llei. Des d’una perspectiva cristiana s’observa també que l’eutanasia planteja més problemes que solucions i, posant de relleu el valor de la vida, s’aposta pel desenvolupament de les cures pal·liatives i per la confecció personal del testament vital, com a sistema per expressar de manera anticipada la pròpia voluntad i convicció en apropar-se la mort.

Per ajudar a la formació i informació de la població y dels fidels, perquè puguin tenir elements de criteri i discerniment sobre aquesta important qüestió, hem elaborat al nostre web un repositori de materials diversos sobre l’eutanàsia, des d’entitats mèdiques, al text de la llei, a testimonis diversos.

A més, us en fem referència d’altres aportacions recents:

  • El bisbe Agustí ha reflexionat sobre el tema en les cartes dominicals dels diumenges 20 de juny i el proper 27 de juny.
  • Al Full Dominical del 9-5-2021 es va publicar un article divulgatiu sobre què és el testament vital.
  • Els bisbes de la Tarraconense, a la seva reunió del passat 16 de juny, van incloure una declaració a propòsit de la imminent entrada en vigor de la llei.
  • Diverses institucions sanitàries catòliques van fer públic ahir 23 de juny un manifest conjunt de posicionament davant la imminent entrada en vigor de la nova Llei de l’Eutanàsia.
  • L’Ateneu Universitari Sant Pacià i l’Institut Borja de Bioètica han elaborat una sèrie de vídeos de professionals del món sanitari i ètic, amb reflexions entorn el final de la vida i el seu acompanyament: