Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat fa una crida per treballar en unes polítiques públiques per garantir els drets bàsics i combatre l’exclusió social.

Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat fa pública la seva memòria social, que recull l’acció de les diferents Càritas de les comarques de l’Alt Penedès, Baix Llobregat, Garraf i el sud de l’Anoia. Gairebé 6.000 llars, al voltant de 14.300 persones, van rebre ajuda de Càritas diocesana el 2023. Una realitat similar a la dels darrers anys, que constata que la desigualtat ha anat en augment i que les persones amb menys recursos no estan aconseguint superar les diverses recessions que hem encadenat darrerament.

En els darrers quinze anys, diverses crisis, com la del 2008 i la pandèmia de la COVID-19, han accentuat la vulnerabilitat de les persones més desfavorides. Segons l’informe FOESSA, el 2021 un 29 % de la població catalana estava en risc d’exclusió social, una xifra que s’ha mantingut alta el 2023 amb una taxa AROPE (risc d’exclusió) del 24,4 %, segons dades de l’INE (Enquesta de condicions de vida 2023).

La recuperació econòmica és molt més lenta per als sectors de la població més castigats, mentre que els més afavorits es recuperen més ràpidament. Segons l’enquesta financera de les famílies del Banc d’Espanya, observem que l’evolució de la riquesa del 10 % de la població més rica ja havia superat el 2022 les dades de 2008, mentre que el 25 % de la població amb menys riquesa se situava en una mitjana de 4 milers d’euros el 2022, lluny dels 17 milers d’euros de 2008.

La situació es veu agreujada pel context inflacionista actual, que ha incrementat els preus dels productes bàsics i ha impactat especialment en les famílies més vulnerables. És necessari implementar polítiques públiques efectives que garanteixin l’accés universal als drets bàsics i abordin les causes estructurals de la pobresa. L’entitat, que treballa incansablement per acompanyar les persones en situació de major vulnerabilitat, ha posat de manifest la necessitat de situar la dignitat i els drets humans al centre de qualsevol acció.

Càritas ha recordat l’existència de dos grans problemes estructurals del model socioeconòmic actual: la precarietat laboral i les dificultats d’accés a un habitatge digne. Malgrat les millores en l’ocupació gràcies a la reforma laboral i que la taxa d’atur s’ha reduït fins al 9,3 % a Catalunya, la parcialitat i la temporalitat laboral continuen afectant una part important de la població que no té ni estabilitat ni seguretat en la feina. Segons la taxa AROPE, més de mig milió de persones a Catalunya estan en risc d’exclusió malgrat tenir feina.

La manca de polítiques públiques efectives en habitatge ha portat a una situació insostenible. Amb només un 2 % del parc d’habitatge públic disponible a Catalunya, comparat amb el 15 % de mitjana europea, moltes famílies es troben per sota del llindar de la pobresa severa després de fer front a les despeses de l’habitatge. Segons dades del Banc d’Espanya, el 20 % de la població més pobre ha de destinar més del 43 % de la seva renda al pagament del lloguer, amb totes les dificultats que això suposa per cobrir la resta de necessitats.

Per fer front a aquesta situació, Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat ha invertit més de 78.000 € en ajudes econòmiques per al pagament de despeses relacionades amb l’habitatge, d’un global de 780.000 € destinats al programa de sense llar i habitatge el 2023.

Càritas també ha expressat la seva preocupació per la perpetuació de les bretxes de gènere, de país d’origen i d’edat entre les persones ateses. Les llars amb infants tenen una taxa de risc de pobresa més elevada; 1 de cada 2 llars que hem atès són famílies amb menors. Aquesta situació encara es veu agreujada en les llars monoparentals. A Catalunya, la taxa de risc de pobresa és del 53 % en les llars amb mares soles amb fills. Trencar aquestes dinàmiques que perpetuen el cicle de la pobresa és imprescindible.

L’entitat subratlla que la pobresa és un fenomen multidimensional que requereix una resposta integral des de tots els àmbits de la societat. Per aquests motius, Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat creu que és urgent poder avançar en diverses línies d’actuació per millorar l’accés als drets de moltes persones:

  • Polítiques públiques que garanteixin l’accés a un habitatge digne i acabin amb l’exclusió residencial.
  • Polítiques reals de protecció a la infància, amb una prestació universal per a la cura dels fills que permeti una conciliació efectiva.
  • Harmonització de les rendes bàsiques com l’ingrés mínim vital i la renda garantida de ciutadania, perquè esdevinguin un veritable escut social.
  • Polítiques de migració i acollida que garanteixin els drets de les persones.

Càritas Diocesana reafirma el seu compromís amb la realitat de les persones que acompanya i continuarà treballant per portar esperança a aquelles que estan en situació de major vulnerabilitat.

https://www.caritassantfeliu.cat/wp-content/uploads/2024/05/memoria2023low-2.pdf

Et recomanem