Aquesta ha estat la temàtica de la darrera reunió mensual de preveres i diaques en aquest curs. S’ha realitzat ahir dimarts 13 de juny a la Casa de l’Església i es tracta de la primera de futures sessions formatives per donar a conèixer el Protocol marc per a la prevenció en cas d’abusos a menors i equiparables legalment i el Manual de bones pràctiques que recentment ha publicat el Bisbat de Sant Feliu de Llobregat. En aquesta sessió, també han participat els treballadors de la Cúria diocesana. 

El bisbe Agustí va introduir la jornada destacant la importància i la necessitat de la formació al  voltant de la protecció dels menors i persones vulnerables. Els ponents van ser els membres del Servei d’Atenció a les víctimes d’abusos: Mn. Josep Maria Domingo, coordinador; Matilde Gala, advocada; i Laura Giménez, psicòloga. 

Matilde Gala va exposar el marc jurídic actual, civil i canònic. Després, Laura Giménez va insistir en els aspectes de sensibilització i actuació de tothom en cada situació, no per temor a la punició, sinó per veritable consciència i sensibilitat vers el tema, i sempre posant al centre a la persona.  

El matí va continuar amb un diàleg enriquidor per a tots els presents, intercanviant preguntes i observacions entre els presents i la taula dels ponents: una bona ocasió per integrar i poder viure millor els continguts oferts.  

Et recomenem