L’auditori de la Casa de l’Església, seu diocesana del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat, va acollir dimecres 25 de gener l’acte de presentació de la Memòria d’activitats 2021 d’aquesta diòcesi.

Hi van assistir una setantena de persones d’àmbits ben diversos: hi havia alguns alcaldes i regidores de municipis del territori; representants del tercer sector, Càritas, Mans Unides i diverses fundacions i associacions; empreses proveïdores de serveis al bisbat; representants del sector bancari, d’escoles i hospitals; a més de membres de les 16 delegacions diocesanes, de la Cúria, de moltes parròquies i de diversos àmbits pastorals de l’Església de Sant Feliu de Llobregat. Tot i la varietat del públic, s’apreciava en tots un vincle amb la diòcesi que propiciava un sentiment d’implicació en l’acte, un fer part d’allò que s’estava exposant.

En aquesta presentació, el fil conductor va ser la Memòria d’activitats 2021. Aquesta publicació recull una presentació de la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, una sèrie d’estadístiques i de testimonis dels diversos àmbits d’actuació de l’Església de Sant Feliu de Llobregat, així com l’economia de la diòcesi en el darrer any consolidat (2021) i també una evolució del període 2017-2020. Fa part del compromís de transparència i de rendició de comptes que el Bisbat de Sant Feliu de Llobregat ha assumit.

Les intervencions dels ponents, sense pretendre repetir allò escrit a la Memòria, van repassar els seus continguts, articulats en forma de resposta a tres qüestions: Qui som, què fem, com ho fem.

Després de la projecció d’un vídeo-presentació de la diòcesi, el bisbe Agustí Cortés Soriano va aprofundir en la identitat del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat, que ha recorregut un camí de 18 anys de vida, acompanyat per ell en primera persona.

A tall de mostra del “què fem”, de les activitats de l’Església, la Gna. Isabel Blázquez, religiosa hospitalària a l’Hospital Sagrat Cor de Martorell, va parlar de la seva dedicació personal i com a institució de l’Església, en la cura de la salut mental.

Per entendre amb quins recursos compta la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat per realitzar totes les seves activitats, l’ecònom diocesà, Rafael Galofré, va parlar de la provinença dels recursos, del repte de l’autofinançament de l’Església vers el qual es camina i de les diverses maneres de donar una aportació a l’Església: capacitats, temps, diners, pregària.

L’acte va acabar amb unes paraules d’agraïment per part del bisbe Agustí Cortés, que no va obviar la seva situació actual d’haver presentat la renúncia al càrrec per raons d’edat, com marca el dret canònic, i que va transmetre una visió realista de la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, alhora que una esperança agraïda a l’acció de Déu en aquesta Església particular.

Et recomanem