Del 18 al 25 de gener té lloc la Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians amb el lema “Manteniu-vos en el meu amor i donareu molt de fruit”, que fa referència a Jn 15, 5-9.

En el marc de la pandèmia que vivim, les iniciatives de pregària i visibilització de la Setmana s’han d’adaptar a les circumstàncies, fent servir canals digitals. Destaquem aquestes iniciatives:

  • Prenent el pols a l’ecumenisme. Sèrie de set clips-entrevistes a cristians de diverses confessions que es podran visualitzar al canal YouTube del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat, de manera progressiva, a llarg de la Setmana de Pregària.
  • Pregària ecumènica telemàtica. 22 de gener, a les 19h. En no poder garantir la modalitat presencial d’aquest acte que se celebrava a la catedral, s’ha optat per l’opció telemàtica. Més endavant es comunicarà l’enllaç per participar-hi.

Cada any, la dimensió ecumènica de la vida cristiana llueix amb força durant aquest octavari de pregària, però podríem preguntar-nos: I amb això n’hi ha prou? Certament, no. Una setmana a l’any no és la quota d’activitat ecumènica del nostre viure cristià, al costat d’altres porcions de temps que podem destinar a altres àmbits de la fe: el culte, com ara les misses o altres sagraments; accions concretes de caritat; formació catequètica o d’aprofundiment; pastoral juvenil, etc. L’ecumenisme és transversal i consubstancial a l’ésser cristià:

  • “La recerca de la unitat dels cristians no és un fet facultatiu o d’oportunitat, sinó una exigència que neix de la mateixa naturalesa de la comunitat cristiana” (Ut Unum Sint, 49).
  • “El compromís per restablir la unitat correspon a l’Església sencera i afecta tant als fidels com als pastors, a cadascú segons la seva pròpia condició, ja sigui en la vida cristiana diària, ja sigui en les recerques teològiques i històriques” (Unitatis Redintegratio, 5)

Perquè la “mirada” interconfessional no quedi restringida només a una setmana, cal introduir un missatge joiós d’esperança que abraci el diàleg ecumènic en les predicacions i la catequesi, fomentar espais de trobada interconfessional al llarg de tot el curs, i apartar tot fanatisme que pretengui un afany de proselitisme. I com a ajuda per realitzar tot això, se’ns recorda que els materials de la Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians són uns actius que poden desenvolupar-se al llarg de tot l’any.

Enguany, els materials han estat preparats per la Comunitat Monàstica de Grandchamp, coneguda també com “les senyores de Morges”. Es tracta d’una comunitat monàstica de germanes que avui dia compta amb una cinquantena de membres, de diferents edats, tradicions, països i continents. En la seva diversitat les germanes son una paràbola viva de comunió i es mantenen fidels a la vida de pregària, a la vida de comunitat i l’acolliment dels hostes.