El proper diumenge, 30 de juny, celebrem la solemnitat de la Santíssima Trinitat i és aquesta la festivitat escollida per a la Jornada Pro Orantibus, en la qual preguem pels qui preguen contínuament per nosaltres, és a dir, les persones consagrades contemplatives.

Els monjos, les monges i la vida eremítica ofereixen la seva vida a lloança continua a la Santa Trinitat i la seva pregària d’intercessió per la comunitat cristiana i el món sencer. Per això, l’Església proposa com a lema d’aquesta jornada: “La vida contemplativa, prop de Déu i del dolor del món”.

És una invitació a tots els creients a prendre consciència de la valuosa aportació que realitzen les comunitats de contemplatius a la vida de l’Església i de la mateixa societat. El seu testimoni vol encoratjar tota persona a caminar prop de Déu i alimentar el treball que realitza esdevenint també contemplatiu en la vida, en el món i, en els moments que estem vivint, solidari del dolor. Així mateix, és ocasió per expressar una acció de gràcies, i el recolzament als homes i dones que mantenen viu l’ideal religiós de la vida contemplativa.

Actualment, ala Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, hi ha quatre comunitats de vida monàstica i contemplativa: un monestir masculí, el dels benedictins de Montserrat, i tres femenins: les benetes de Montserrat, les clarisses de Vilanova i la Geltrú i les carmelites de Vilafranca del Penedès.