Des de fa un temps, s’ha identificat la mancança de recursos humans per atendre convenientment les peticions de celebrar una cerimònia religiosa de comiat per a un difunt en alguns tanatoris. Això ha portat a plantejar des del Bisbat de Sant Feliu, la conveniència de realitzar una formació adequada  a tals efectes, adreçada a laics i laiques, que puguin celebrar les exèquies o funerals, a més dels preveres i els diaques, és a dir, dels ministres ordenats.

Per aquest motiu, des de l’Escola Diocesana de Teologia i la Delegació de Pastoral Sacramental i Litúrgia, s’ha elaborat un programa de formació, amb continguts teològics, litúrgics i pastorals, organitzat en quatre sessions entre els mesos de novembre i gener, per tal de capacitar els participants a conduir aquestes celebracions tan importants en el moment de comiat d’una persona, especialment per a la família.

El passat 17 de novembre va tenir lloc la primera d’aquestes sessions, de caràcter introductori, en la qual van participar 12 candidats, provinents de 6 arxiprestats diferents. En acabar aquest curs formatiu, rebran una benedicció i un encàrrec pastoral per començar a desenvolupar aquest servei al si de l’Església.