Rector

Mn. Carles Muñiz Pérez, rector
Mn. Xavier Montané Blázquez, vicari
Mn. Francesc Xavier Escolà Gené, DP, diaca adscrit
Mn. Joaquim Rius Adell, adscrit
Mn. Dismas Ntamushobora, adscrit

Adreça

Pl. Església, s/n
08784 - Piera

Telèfon

Correu Electrònic

Web

Horari de misses

Diumenges: 11.15h

Horari de despatx

Dilluns de 18.00h a 19.00h

Fitxa descriptiva

No hi ha fitxa descriptiva

Centres de culte

Esglèsia Sant Sebastià d'El Bedorc

Major, 3 (El Bedorc) 08784 - Piera

Diumenges: 13.00h

Esglèsia Mare de Déu de la Mercè
Ca n'Aguilera

Església s/n 08784 - Piera

Dissabtes: 19.00h