Rector

Mn. Javier Sánchez García, rector
Mn. Francisco José González Ranchal, diaca adscrit

Adreça

Av. Batllori, 1
08840 - Viladecans

Telèfon

Correu Electrònic

Web

Horari de misses

Feiners i dissabtes: 19.00h (Cs)
Festius: 10.00h (Cs) i
12.00h (Cs)

Horari de despatx

De dilluns a dissabte:
de 18.00h a 19.00h
de 19.30h a 20.00h

Fitxa descriptiva

No hi ha fitxa descriptiva

Església Santa Rosa de Lima

c. Flor de Taronger, 2
Festius: 11.15 (bil)

Altres parròquies del municipi