Rector

Mn. Javier Sánchez García, rector

Adreça

Av. Batllori, 1
08840 - Viladecans

Telèfon

Correu Electrònic

Web

Horari de misses

Feiners: 19.00h (Cs)
Vigílies: 19.00h (abril a setembre 20.00h, Cs)
Festius: 10.00h (Cs),
12.30h (Cs) i 19.00h (abril a setembre 20.00h, Cs)

Horari de despatx

Dilluns i dijous de 19.30h a 21.00h

Fitxa descriptiva

No hi ha fitxa descriptiva

Església Santa Rosa de Lima

c. Flor de Taronger, 2
Festius: 11.15 (bil)

Altres parròquies del municipi