Rector

Mn. Rafael Vilaplana Moltó, rector
Mn. Florenci Travé Travé, DP, adscrit

Adreça

Pl. Església, 6
08870 - Garraf (Sitges)

Telèfon

Correu Electrònic

Web

No hi ha Web

Horari de misses

2n dissabte de mes: 19.00h
Els altres dissabtes:
Celebració de la Paraula 19.00h

Fitxa descriptiva

No hi ha fitxa descriptiva

Altres parròquies del municipi de