Rector

Mn. Vicenç Guinot Gómez, rector
Mn. Joan Manel Serra Oller, vicari
Mn. Joan Soler Soler, adscrit
Mn. Miguel Ángel Jiménez Colás, diaca adscrit

Adreça

Pl. Església 1
08750 Molins de Rei

Telèfon

Correu Electrònic

Web

Horari de misses

dilluns a divendres: 19.30h
dissabtes: 10.00h i 20.30h
festius: 10.00h i 12.15h

Capella de Sant Isidre

Menendez Pelayo 16

Fitxa descriptiva

No hi ha fitxa descriptiva

Altres parròquies del municipi