Rector

Mn. Joan Puig Mas, rector
Mn. Jaume Boguñà Casals, adscrit
Mn. Sebastià Payá Sànchez, DP, adscrit

Adreça

c. Església, 20
08849 - Sant Climent de Llobregat

Telèfon

Correu Electrònic

Web

Horari de misses

Dimecres: 20.00h (hivern, celebració de la paraula i comunió; estiu, eucaristia)
Vigílies: hivern, 19.0h;
estiu (canvi d'hora), 20.00h
Festius: 10.45h

Horari de despatx

Una hora abans de la missa dels dissabtes

Fitxa descriptiva

No hi ha fitxa descriptiva