Rector

Mn. Vicenç Guinot Gómez, rector
Mn. Joan Manel Serra Oller, vicari
Mn. Miguel Ángel Jiménez Colás, DP, adscrit

Adreça

c. de l'Església, 5 B
Sant Bartomeu de la Quadra
08750 - Molins de Rei

Telèfon

Correu Electrònic

Web

Horari de misses

Capella de la Mare de Déu del Roser (La Rierada)

Ctra. de la Rierada, s/n

Capella de Sant Francesc d'Assís (Vallpineda)

c. Sol, s/n

Fitxa descriptiva

No hi ha fitxa descriptiva

Altres parròquies del municipi