Rector

Mn. Samuel Gutiérrez Aparcero
Mn. Raymond José Essindi Mbala, adscrit
Mn. Albert Manich Bou, DP, adscrit

Adreça

Pl. Mn. Jaume Oliveras, 7
08830 - Sant Boi de Llobregat

Telèfon

Correu Electrònic

Web

Horari de misses

Dilluns, dimarts, dimecres i divendres: 9.00h (bilingüe)
Dijous: 20.00h (bilingüe), seguida d’adoració al Santíssim
Dissabtes: 20.00h (català)
Diumenges: 9.00h (català) i 11.30h (castellà)

Horari de despatx

Dijous de 17.30h a 19.30h

Església de Sant Joan de Déu

c. Benito Menni, 2
Festius: 11.00h (Cs)

Llar d'ancians Sant Josep

Festius: 10.00h (Cs)

Fitxa descriptiva

No hi ha fitxa descriptiva

Altres parròquies del municipi