Rector

Mn. Pere Rovira i Oliveros, rector
Mn. Ramón María Vila Morera, adscrit
Mn. Toni Oia Gómez, DP, adscrit

Adreça

Ronda Sant Ramon, 66-68
08830 - Sant Boi de Llobregat

Telèfon

Correu Electrònic

Web

Horari de misses

Dimarts a divendres: 19.00h (bil)
Vigílies: 19.00h
Festius: 12.30h

Horari de despatx

Divendres de 17.00h a 18.30h

Fitxa descriptiva

No hi ha fitxa descriptiva

Altres parròquies del municipi