Rector

Mn. Jaume Grané Calvó
Mn. Santiago Bonifacio Collantes Villalba, diaca adscrit

Adreça

Pl. Església, 9
08740 - Sant Andreu de la Barca

Telèfon

Correu Electrònic

Web

Horari de misses

Dimarts: 19.00h (St. Andreu)
Dijous: 19.00h bil (St. Llop)
Divendres: 19.00h (St. Andreu)
Vigílies: 19.00h (St. Andreu)
Festius:
11.00h bil (St. Llop)
10.00h (Residència)

Horari de despatx

Dimecres i divendres de 18.00h a 20.00h (excepte festius i vigílies)

Església de sant Llop

Residència Dr. Gerard Manresa

c. Mn. Narcís Prat, s/n

Missa: 10 h (només festius)

Fitxa descriptiva

No hi ha fitxa descriptiva