Sant Salvador

Rector

Mn. Mn. Josep Lluís Aguilar i Campdepadrós, rector
Mn. Adolf Pujol i Camprubí, adscrit

Adreça

Pl. de l'Església, 1
08786 - Vilanova d'Espoia

Telèfon

Correu Electrònic

Web

No hi ha Web

Horari de misses

Festius: 10.00h

Horari de despatx

Fitxa descriptiva

No hi ha fitxa descriptiva

Altres parroquies del municipi de

Sant Joan Baptista

Parròquia de Sant Joan Baptista La Torre de Claramunt

Rector

Mn. Josep Lluís Aguilar i Campdepadrós, rector
Mn. Adolf Pujol i Camprubí, adscrit

Adreça

Castell, 25
08789 - La Torre de Claramunt

Telèfon

Correu Electrònic

Web

No hi ha Web

Horari de misses

Festius: 10.00h (bil)

Horari de despatx

Fitxa descriptiva

No hi ha fitxa descriptiva

Altres parroquies del municipi de