Skip to content

Organigrama

L’estructura diocesana s’ha definit segons las prescripcions del Dret Canònic i d’acord amb les necessitats pastorals, intentant una més fàcil, àgil y humana dinamització i coordinació de la vida diocesana.

La Cúria diocesana està situada al carrer d’Armenteres, 35, 08980 Sant Feliu de Llobregat, i acull en el mateix edifici, anomenat Casa de l’Església, tots els serveis diocesans, la vivenda episcopal i diferents espais per a les trobades diocesanes.

La Cúria diocesana és un mitjà per a fomentar la coordinació, la unitat i comunió en el si de l’Església particular, al voltant del bisbe, que la guia en la fe i en la caritat. Convé destacar el valor de la comunió, que és la mateixa vida de l’Església, «la qual es manifesta com a poble unificat des de la unitat del Pare i del Fill i de l’Esperit Sant» (Concili Vaticà II, Constitució Lumen Gentium, 4).

La Cúria està al servei de la diòcesi: dels fidels, de les parròquies, institucions, associacions, comunitats de vida consagrada i, en general, de tots els qui viuen i treballen en l’Església diocesana al servei de l’evangelització.

A continuació trobeu en format infografia l’organigrama detallat del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat i altres informacions.

Organigrama Diocesà

Estatut de Cúria

Associacions i Fundacions