Skip to content

Balanç econòmic

Any 2022

Compte de resultats

Ingressos ordinaris

Aportacions voluntàries dels fidels

Total: 647.332,11 €
 • Col·lectes parroquials 410.460,94€
 • Subscripcions 116.179,67€
 • Altres ingressos de fidel 120.691,50€

Assignació tributària

Fons Comú Interdiocesà
 • Total 2.542.884,48€

Altres ingressos corrents

 • Ingressos per serveis 652.737,69€

Ingressos de patrimoni i altres activitats

Total: 1.590.495,64 €
 • Arrendaments d’immobles 1.158.044,11€
 • Financers 432.451,53€

Total de ingressos ordinaris: 5.433.449,92 €

Ingressos extraordinaris

Total: 1.496.885,58 €
 • Alienació del patrimoni 364.030,26€
 • Altres ingressos extraordinaris 1.132.855,32€

Total de ingressos: 6.930.335,50 €

Despeses ordinàries

Accions pastorals i assistencials

Total: 867.376,74 €
 • Activitats pastorals 634.342,67€
 • Activitats assistencials 224.034,07€
 • Ajuda a l’Església universal 9.000,00€

Retribució del clergat

Total: 1.214.152,23 €
 • Sous 1.089.176,34€
 • Seguretat social i altres prestacions socials 124.975,89€

Aportacions a centres de formació

 • Seminari 35.448,32€

Retribució del personal seglar

Total: 992.001,15 €
 • Sous 717.478,42€
 • Seguretat Social 274.522,73€

Conservació d’edificis i despeses de funcionament

 • Total 2.003.986,81€

Total despeses ordinàries: 5.112.965,25 €

Despeses extraordinàries

Total: 264.232,16 €

Programes de rehabilitació

Total: 29.178,95 €

Altres despeses extraordinàries

Total: 235.053,21 €

Total despeses : 6.930.335,50 €

Altres informacions relacionades

Qui som

Informació econòmica

Organigrama

Normativa usuaris Protecció de dades