Skip to content

Informació Econòmica

L’administració econòmica està al servei de la pastoral i ha de ser signe i realització de la comunió eclesial.

Informes i memòries d'activitats

Memòria d'activitats 2017/2021

Revista La Nostra Església Germanor 2023

Balanç econòmic

Recursos

Portal de Transparència de la Conferencia Episcopal Española

Conveni de Transparència Internacional

Memòria d'activitats de l'Església a Catalunya 2022

Arxiu documentació anys anteriors