La Comissió Episcopal per a la Vida Consagrada de la CEE demana unir-se en pregària el proper dissabte 21 de novembre en “record orant i agraït” pels consagrats i les consagrades víctimes de la Covid-19. S’ha escollit aquesta data perquè en aquest dia se celebra la Memòria de la Presentació de la Benaurada Verge Maria, model de consagració i seguiment per a les persones consagrades.

El president de la Comissió, bisbe elcte de Lleó i administrador diocesà de la diòcesi de Mondoñedo-Ferrol, Luis Ángel de las Heras Berzal, destaca que els qui han estat cridats a la Casa del Pare a causa del contagi del coronavirus tenen un rostre únic i un nom propi davant de Déu “i així els recordem i honrem en la nostra pregària”.


PREGUEM AMB MARIA

MarIa, Mare i Germana nostra
tu resplendeixes sempre en el nostre camí
com a signe de salvació i d’esperança.

Nosaltres ens confiem a tu,
Salut dels malalts,
que al costat de la creu et vas associar al dolor de Jesús,
mantenint ferma la teva fe.

A les teves mans posem tots els nostres germans i germanes
de la Vida consagrada que han mort
durant aquesta pandèmia.

Tu, Mare de tot consol,
saps el que necessitem i estem segurs que hi proveiràs,
perquè, com a Canà de Galilea,
pugui tornar la joia i la festa després d’aquest moment de prova.

Ajuda’ns Mare del Diví Amor,
a conformar-nos a la voluntat del Pare i fer el que ens digui Jesús,
que ha pres sobre seu els nostres patiments
y s’ha carregat amb els nostres dolors per portar-nos, a través de la creu,
a la joia de la ressurecció.