Skip to content

Patrimoni de béns mobles

Ens referim a totes les disciplines artístiques: la pintura (retaules, quadres, etc) de l’escultura (imatges, capitells, creus de terme, piques baptismals, etc.), orfebreria (creus, calzes, copons, custòdies, reliquiaris, encensers, retaules, imatges, canelobres, sagraris), ebenisteria (trones, altars, sagraris), l’obra tèxtil (tapissos, domassos, ornamentació litúrgica, etc.), la foneria (bàsicament a través del ric llegat de les campanes, sovint poc valorat i espoliat) l’obra ceràmica (plafons, rajoles historiades, frontals d’altar, elements arquitectònics, fonts etc.), l’obra musical, (els instruments, i el patrimoni documental de partitures, cantorals i composicions, etc.) entre d’altres disciplines que podríem esmentar.

Patrimoni Arquitectònic

Patrimoni Documental