Skip to content

Patrimoni Cultural

L'Església al llarg dels segles, en expressar i celebrar la seva fe, ha creat unes obres que han enriquit els diversos àmbits de la cultura. Així la nostra diòcesi té molts béns històrics i artístics que donen testimoni de la fe cristiana celebrada i proclamada des dels primers segles fins avui. El patrimoni cultural de l’Església és de naturalesa molt diversa i ens ha arribat per camins molt diferents, amb circumstàncies múltiples i amb multitud de valors afegits (artístics, històrics, culturals, sentimentals, econòmics....) Tot plegat fa que aquest llegat esdevingui un conjunt viu, amb múltiples percepcions, sensibilitats i connotacions que el fan interessant des de molts vessants ben diferents.

Patrimoni Arquitectònic

Patrimoni de bens mobles

Patrimoni Documental / Arxiu Històric

Sobre les immatriculacions



Les immatriculacions de l'Església és un tema d'interès en l'actualitat. Per aclarir alguns conceptes terminològics i conèixer el procediment d'actuació de l'Església al respecte, podeu consultar el document adjunt.

Informacións bàsiques sobre immatriculacons

Descarregar